Marker Sparebankløpet 2013

Søndag 16 juni inviterer Aremark og Halden BMX Klubb til løp på Aremarks bmx bane.

Tidsskjema:  
Gjennomføring: Kl. 11.00 – 11.30 
Registrering Kl. 11.15 –11.45 
Trening opp tom 12 år Kl. 11:45– 12:15 
Trening fom 13 år KL 11:45  
Lagledermøte Kl. 12:30  
Løpet starter  
Startkontingent:  Alle klasser: kr 100,-    
Ved etteranmelding er startkontingenten kr 150,-.  

Hovedkommisær Kristin Grøva Gressvik BMX
Banekommisær Kent Åge Jenssen Gressvik BMX
Banekommisær Dag Øystein Andersen Råde BMX
Løpsleder:  Anita Olsen, tlf. 915 484 67
Måldommere: 1 stk Gressvik, 2 stk Moss, 1 stk Råde.  
Klasser kan bli slått sammen.
Pengepremier til den eldste klassen.  

Påmeldingsfrist: mandag 10.juni 2013  
Påmelding via MinIdrett eller klubblister til: christin.bmx@gmail.com