Løpsoppsett Succe Cup 2013

I fall ikke alle har fått med seg oppsettet for Succe Cup 2013 legger jeg det ut her..

Løpsoppsett :
Sekretariat: Tove Jenssen, Gressvik Tlf.: +47 920 10 871, mail tlje@broadpark.no
Mette Thomson, Moss

Torsdag 09. mai: Moss BMX
Registrering fra kl. 10.30 – 11.30 Lagledermøte : 11.30
Blokk 1 Blokk 2
Starttrening 11.30 – 12.10 (tom 12år)
Starttrening 12.10 – 12.45 (13+ og Cruiser) Proseksjontrening 12.45 – 12.55 (KUN Junior & Elite)
Start kl. 13.00

Fredag 10. mai: Råde BMX Klubb
Evt. lagledermøte: 17.15
Blokk 1 Starttrening 17.15 – 17.45 (tom 12år) Blokk 2 Starttrening 17.45 – 18.15 (13+ og Cruiser)
Start kl. 18.30

Lørdag 11. mai: Gressvik BMX Klubb
Evt.lagledermøte: 12.50
Blokk 1 Starttrening 12.50 – 13.20 (tom 12år) Blokk 2 Starttrening 13.20 – 13.50 (13+ og Cruiser)
Start kl. 14.00

Lykke til alle ryttere som stiller!

PS. Detaljer ligger også i kalenderen her: http://aremarkbmx.no/bmx-kalender/