Årsmøte

Det er avholdt årsmøte i Halden og Aremark bmxklubb. Styret er nå: 

Leder Christin Petersen
Nestleder Anita Strømberg Olsen
Styremedlemmer er Kristian Fange og Wiggo Andersen.
Christin og Anita ønsker Kristian og Wiggo velkommen i styrearbeidet.
Referat fra medlemsmøte og årsmøtepapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden (så snart ny nettside er ferdig) og på klubbhuset første treningsdag (som etter plan er mandag 8.april).