Årsmøte – Rapport.

Det har nylig vært årsmøte for klubben og alle dokumenter vedrørende årsmøtet er lastet opp til hjemmesiden.

Det er viktig at alle leser de spesifikke vedleggene slik at man er klar over endringer og vedtak.

Dokumentene finner du her

Det er flere dokumenter det ønskes tilbakemelding på, les spesielt dokumentet Medlemsmøte og gi tilbakemelding til Christin på forespørsler.