Vårmønstring i Aremark

VÅRMØNSTRING I AREMARK

10:00 Registrering av kjøretøy åpner på travbanen
12:00 Utstillingen åpner
12:15 BMX har oppvisning i gårdsplassen
13:00 Brannøvelse for barn / lek i teaterrøyk i Fosby gamle skole
14:00 Offisiell åpning av ny avdeling hos Joker ved ordfører Geir Aarbu
14:15 BMX oppvisning
14:45 Avstemmingen avsluttes
15:15 Offentliggjøring av vinnerne ved ordfører Geir Aarbu på travbanen
…Continue reading